GNP Guia Naghi & Partners The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms
23727
post-template-default,single,single-post,postid-23727,single-format-standard,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Alexandra Moisac – Directiva 2024/825 – Noi reguli impuse comercianților pentru combaterea dezinformării ecologice

În 26.03.2024 a intrat în vigoare Directiva 2024/825 de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și o mai bună informare („Directiva privind consolidarea rolului consumatorilor” sau „Directiva”), care va trebui transpusă în legislația statelor membre până la 27.03.2026.

Scopul Directivei

Directiva își  propune, în principal, să combată practicile de dezinformare ecologică și să ofere consumatorilor drepturi suplimentare în materie de informare. Afirmațiile de tipul „eco-friendly”, „verde”, „ecologic”, „cu emisii reduse de carbon” vor fi permise numai în anumite condiții, iar consumatorii vor fi informați, încă din etapa precontractuală cu privire la durabilitatea, posibilitatea de reparare și disponibilitatea actualizărilor de software. Noile obligații au fost introduse prin modificarea Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE, inclusiv prin completarea listei din Anexa I la Directiva 2005/29/CE cu practici considerate incorecte în orice situație.

Principalele modificări aduse de Directivă

 • Afirmațiile legate de mediu pot fi formulate numai cu respectarea anumitor condiții:

 • Afirmatiile generice legate de mediu pot fi formulate doar atunci când comerciantul poate demonstra o „performață de mediu excelentă recunoscută” relevantă pentru afirmație. Exemple de afirmații generice legate de mediu, oferite de Directivă, sunt: „eco-friendly”, „verde”, „benefic pentru natură”, „ecologic”, „sigur pentru mediu”, „biodegradabil” etc. Obligația vizează doar afirmațiile generice, nu și pe cele specifice, care sunt însoțite de explicatii suplimentare.

*performanța de mediu excelentă recunoscută poate fi demonstrată prin conformitatea cu Regulamentul 66/2010 privind eticheta UE ecologică sau cu sisteme de etichetare ecologică recunoscute oficial în state membre sau cu cele mai bune performanțe de mediu pentru o anumită caracteristică de mediu, în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi clasa A conform Regulamentului 2017/1369 privind etichetarea energetică.

Directiva impune, astfel, criterii obiective pentru utilizarea unor afirmații generice, prin raportare la reglementări europene sau sisteme recunoscute oficial la nivelul statelor membre în meterie de etichetare ecologică.

 • Afirmațiile bazate pe compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră, potrivit cărora un produs (bun sau serviciu) are un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră sunt interzise. Directiva se referă la următoarele tipuri de afirmații, cu titlu exemplificativ: „neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon”, „pozitiv din punctul de vedere al emisiilor de carbon”, „amprentă limitată de CO2” etc.

Acest tip de afirmații nu sunt interzise per se, ci atunci când se bazează pe compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră în afara lanțului valoric al produsului. Directiva detaliază că astfel de afirmații ar trebui să fie permise atunci când se bazează pe impactul real al ciclului de viață al produsului.

 • Afirmațiile de mediu cu privire la performanța de mediu viitoare vor trebui susținute de angajamente clare, puse la dispoziția publicului și verificabile, stabilite într-un plan de punere în aplicare care va fi verificat periodic de un expert terț independent.

 • Lista regasită in Anexa I la Directiva 2005/29/CE privind practicile considerate incorecte în orice situație a fost suplimentată astfel încât să răspundă noilor reguli privind afirmațiile legate de mediu.

 • Etichetele de durabilitate pot fi utilizate doar dacă se bazează pe sisteme de certificare sau au fost stabilite de autoritățile publice

Etichetele de durabilitate care nu sunt stabilite de autorități publice, pot fi utilizate doar dacă se bazează pe un sistem de certificare care: i) este deschis în condiții transparente tuturor comercianților, ii) presupune implicarea unei terțe părți care certifică respectarea cerințelor sistemului, iii) implică monitorizarea respectării de către comerciant a cerințelor sistemului , prin intermediul unui terț independent atât față de proprietarul sistemului, cât și față de comerciant.

 • Informarea consumatorilor cu privire la durabilitatea, posibilitatea de reparare și disponibilitatea actualizărilor de software

Directiva introduce noi informații care trebuie furnizate consumatorilor înainte de încheierea contractului, atat pentru contractele încheiate la distanță cât și pentru contractele încheiate în spații comerciale. Printre acestea se numără:

 • informații privind garanția comercială de durabilitate care acopera întregul bun și are o durată mai mare de doi ani, oferită de producător consumatorului (dacă producătorul oferă o astfel de garanție și pune informațiile la dispoziția comerciantului). Informațiile vor fi afișate prin utilizarea unei etichete armonizate;

 • o mențiune privind existența garanției legale de conformitate și principalele sale elemente, inclusiv durata sa minimă de doi ani. Informațiile vor fi afișate prin utilizarea unei notificari armonizate;

 • punctajul posibilității de reparare a bunurilor, dacă este cazul;

*punctajul posibilitatii de reparare inseamnă un punctaj care exprimă capacitatea unui bun de a fi reparat, pe baza unor cerințe armonizate la nivelul Uniunii.

 • pentru bunurile cu elemente digitale, pentru continutul digital si pentru serviciile digitale, informații cu privire la perioada minimă în care furnizorul oferă actualizări de software (dacă producatorul/furnizorul pune la dispoziția comerciantului respectivele informații).

În același scop al promovării consumului de produse durabile, dar și pentru combaterea practicilor de planificare deliberată a caducității premature a unui produs, Anexa I la Directiva 2005/29/CE privind practicile considerate incorecte în orice situație a fost suplimentată cu practici precum:

 • neinformarea consumatorului cu privire la faptul că o actualizare de software va avea un impact negativ asupra funcționării bunurilor cu elemente digitale sau asupra utilizării conținutului digital sau a serviciilor digitale;

 • prezentarea unei actualizări de software ca fiind necesară atunci cand aceasta se limitează la îmbunătățirea unor funcționalități;

 • a prezenta un bun ca permițând repararea atunci cand acest lucru nu este posibil.

În acest context, consumatorii vor beneficia de o informare mai cuprinzătoare, pentru a face o alegere conștientă cu privire la produsele pe care le achiziționează, sub aspectul durabilității lor și impactului asupra mediului.

No Comments

Post a Comment