GNP Guia Naghi & Partners The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms
23196
post-template-default,single,single-post,postid-23196,single-format-standard,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Bianca Cernitoiu – Cazierul comercial – o evidență a trecutului contravențional al comercianților în domeniul protecției consumatorilor (în contextul amendării și modernizării cadrului legislativ în materia protecției consumatorilor)

Cadrul legislativ în materia protecției consumatorilor a suportat numeroase modificări în decursul anului 2022, fiind într-o continua amendare și modernizare, atât ca urmare a necesității implementării unor acte normative europene, cât și din dorința actualizării legislației naționale și adaptarea acesteia la realitățile actuale. Printre modificările aduse legislației privind protecția consumatorilor se numără nu numai amendamente de substanță, care vizează noi obligații în sarcina operatorilor economici, respectiv noi drepturi pentru consumatori, ci și aspecte procedurale și care vizează regimul sancționatoriu aplicabil. Despre o parte dintre principalele noutăți aduse reglementărilor privind protecția consumatorilor am discutat în articolele anterioare, accesibile aici.

Ca un nou element procedural, anul acesta a fost reglementat pentru prima data cazierul comercial,  un instrument de evidență organizat și gestionat de către ANPC.

În cele ce urmează, vom face o trecere în revistă a principalelor caracteristici și obiective ale cazierului comercial, punctând impactul pe care acest instrument îl poate avea asupra mediului privat.

Este cazierul comercial un element de noutate?

În această formă, cazierul comercial este o noutate. Totuși, ANPC a mai anunțat în trecut existența unei astfel de fișe de evidență la nivel intern, în care, din informațiile publice de la momentul respectiv, erau înscriși acei operatori economici care primeau sancțiunea avertismentului – scopul fiind urmărirea comportamentului contravențional al acestora.

Ce acte normative reglementează cazierul comercial?

În prezent, există 2 acte normative principale care conțin prevederi privind cazierul comercial, respectiv Ordonanță de urgență 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor (în continuare „OUG 58/2022”) și Actul din 2022 privind datele cuprinse în cazierul comercial, procedura şi instrucţiunile de completare a evidenţei deţinute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor de către operatorii economici sancţionaţi pentru abaterile din domeniul protecţiei consumatorilor adoptat prin Ordinul Președintelui ANPC 584/2022 (în continuare „Actul ANPC”).

Dacă OUG 58/2022 face doar trimitere la cazierul comercial, atunci când reglementează modalitatea de sancționare a abaterilor repetate, Actul ANPC detaliază procedura de înscriere, datele care se vor găsi în cazierul comercial, precum și rectificarea sau radierea acestora din cazierul comercial.

În plus, merită menționat că la acest moment, la nivelul Parlamentului României există și alte propuneri de acte legislative în domeniul protecției consumatorilor care conțin dispoziții privind cazierul comercial – dintre cele mai importante amintim proiectul de lege înscris la Senat în luna septembrie a acestui an prin care se propune amendarea cadrului legislativ general privind protecția consumatorilor și abrogarea Ordonanței nr. 91/1992 privind protecția consumatorilor.

Ce este cazierul comercial?

Conform definiției legale din OUG 58/2022, cazierul comercial reprezintă fişa de evidenţă în care ANPC consemnează faptele şi sancţiunile aplicate operatorilor economici prin documentele de control. Prin urmare, preluând modelul cazierului fiscal sau judiciar, cazierul comercial va avea ca scop înscrierea trecutului contravențional al operatorilor economici, de data aceasta doar în ceea ce privește nerespectarea legislației din domeniul protecției consumatorilor.

Cum și când operează înscrierea în cazierul comercial?

Înregistrarea în cazierul comercial se va efectua în mod obligatoriu de către comisarul titular al procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de maximum 2 zile după comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, cu anumite excepții când înregistrarea poate fi operată de un alt comisar. Prin urmare, pentru ca o faptă contravențională împreună cu sancțiunea aplicată să fie înregistrate în cazierul comercial, nu este necesar ca acestea să fie constatate printr-un document definitiv (adică o hotărâre definitivă emisă de o instanță judecătorească, în cazul în care operatorul economic contestă documentul de control, respectiv printr-un document de control rămas definitiv ca urmare a expirării termenului pentru calea de atac).

Ce date se înscriu în cazierul comercial?

Actul ANPC prevede datele care vor fi înscrise în cazierul comercial, acestea referindu-se atât la operatorul economic, cât și la structura ANPC care a încheiat documentul de control și abaterea săvârșită, respectiv sancțiunea aplicată.

În concret, potrivit Actului ANPC, cazierul comercial va cuprinde următoarele secțiuni:

  • structura din cadrul Autorităţii care a încheiat documentul de control;
  • datele de identificare ale comisarului ce introduce datele: numele şi prenumele, precum şi numărul legitimaţiei;
  • datele de identificare ale operatorului economic;
  • datele privind documentul de control (procesul-verbal, ordinul sau decizia ANPC, după caz);
  • o descriere a abaterii, cu indicarea dispozițiilor legal încălcate;
  • sancțiunea aplicată (cu indicare cuantum), precum și măsurile/ sancțiunile complementare dispuse (de exemplu, interzicerea comercializării a produselor vizate sau închiderea temporară a unității);
  • instanţa şi numărul de dosar, în cazul în care procesul-verbal de constatare a contravenţiei, ordinul sau decizia a fost contestată;
  • data radierii;
  • alte menţiuni (fără a exista o explicație cu privire la ce ar viza astfel de mențiuni).

Se pot rectifica datele înscrise în cazierul comercial?

Răspunsul este da, datele din cazierul comercial pot fi rectificate la cererea operatorului economic vizat dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea acestora nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

În acest sens, operatorul economic va trebui să înainteze o cerere de rectificare, care va trebui motivată și însoțită de acte doveditoare.

Se poate solicita extras din cazierul comercial? De cine și în ce condiții?

Da, se poate solicita extras din cazierul comercial. Potrivit Actului ANPC, operatorii economici pot solicita un astfel de extras numai în ceea ce îi privește în mod direct. În acest scop, solicitarea se realizează pe bază de cerere motivată, întocmită de reprezentantul operatorului economic în cauză.

Este cazierul comercial public?

Deși extrasul din cazierul comercial poate fi solicitat de operatorii economici doar pentru datele înregistrate cu privire la ei, potrivit Actului ANPC, datele din cazierul comercial se pot face publice după expirarea termenului legal de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei sau rămânerea definitivă a hotărârii instanţei prin care a fost respinsă plângerea operatorului economic (prin care operatorul economic a contestat documentul de control).

Cât timp sunt păstrate înscrise datele în cazierul comercial?

Potrivit Actului ANPC, la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării sancțiunilor în cazierul comercial, acestea sunt radiate, cu condiția ca documentul de control să nu fi fost contestat. Dacă documentul de control a fost contestat și anulat de instanța de control, atunci are loc radierea sancțiunii din cazierului comercial de la momentul rămânerii definitive a hotărârii instanței.

Cu toate acestea, se pune întrebarea de la ce moment se va radia sancțiunea, în cazul în care documentul de control a fost atacat în instanță, iar în termen de 3 ani nu a fost emisă o hotărâre definitivă sau instanța a stabilit că nu se impune anularea documentului de control.

În plus, se pune întrebarea care va fi efectul radierii sancțiunii din cazierul comercial, având în vedere că printre datele cuprinse în cazierul comercial se regăsește și secțiunea data radierii. Pe cale de consecință, se poate considera la acest moment că radierea nu va avea ca efect eliminarea definitivă a datelor din cazierul comercial, ci doar înscrierea mențiunii Radiat la data de zz/ll/aaaa în secțiunea dedicată din cazierul comercial.

Care este scopul cazierului comercial?

Potrivit OUG 58/2022, cazierul comercial va fi utilizat de ANPC în verificarea încălcărilor repetate ale drepturilor consumatorilor, trecutul contravențional recidivant al operatorilor economici devenind o circumstanță agravantă în individualizarea sancțiunilor care sunt aplicate pentru încălcările în materia protecției drepturilor consumatorilor.

No Comments

Post a Comment