GNP Guia Naghi & Partners The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms
23096
post-template-default,single,single-post,postid-23096,single-format-standard,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Bianca Cernitoiu – Noi reguli privind garanțiile care însoțesc bunurile vândute consumatorilor (în contextul transpunerii Directivei 2019/771 în România – prin OUG 140/2021)

Sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022 au adus câteva schimbări și noutăți în ceea ce privește garanțiile care însoțesc bunurile vândute consumatorilor. În concret, la data de 28 decembrie 2021 era adoptată Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri („OUG 140/2021”), aceasta intrând în vigoare la 1 ianuarie 2022. OUG 140/2021 transpune în România Directiva 2019/771 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri și a venit la pachet cu Ordonanța de urgență 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale („OUG 141/2021”), pe care o vom analiza într-un articol distinct.

În concret, în vederea alinierii la cadrul de reglementare european, OUG 140/2021 a abrogat legislația anterioară privind garanțiile care însoțeau produsele, adică Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanţiile asociate acestora, aducând noi modificări și completări pe acest subiect.

OUG 140/2021 tratează garanțiile care însoțesc bunurile vândute consumatorilor, prin bunuri înțelegându-se în sensul OUG 140/2021 orice obiect corporal mobil (i.e., nu servicii), precum și apa, gazul şi energia electrică atunci când sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă.

Subzistă cele 2 tipuri de garanții – garanția legală de conformitate și garanția comercială

Și în noua reglementare subzistă cele 2 tipuri de garanții care însoțesc bunurile vândute consumatorilor, respectiv: 1) garanția legală de conformitate a vânzătorului (aceasta are caracter obligatoriu și izvorăște din însăși textul legii) și 2) garanția comercială a vânzătorului/ producătorului (aceasta are caracter voluntar și vine în completarea obligației minime legale de conformitate).

Cele 2 tipuri de garanții existau și în vechea reglementare, noutățile fiind cu privire la mecanismul în care operează, la termenele de garanție și măsurile corective puse la dispoziția consumatorilor, precum și actualizarea cadrului legal prin rapoarte la progresul technologic – cum vom vedea în articolul dedicat OUG 141/2021, apar noi garanții specifice care însoțesc furnizarea de conținut/ servicii digitale.   

În plus, noile reglementări prevăd posibilitatea producătorilor de a oferi și o garanție specifică de durabilitate pentru anumite bunuri, garantând astfel capacitatea bunurilor de a își menține funcțiile și performanța necesare în cursul utilizării. În atare situație, producătorul va răspunde direct față de consumatori, având obligația de a asigura repararea sau înlocuirea produselor pe întreaga perioadă acoperită de garanția de durabilitate.

Noutăți privind garanția legală de conformitate

Ca și în vechea reglementare, vânzătorul are o garanția legală de conformitate, fiind obligat să se asigure că bunurile livrate consumatorului sunt conforme.  

Criterii de verificare a conformității bunurilor

Conformitatea bunurilor livrate se verifică prin raportare la 2 tipuri de cerințe, acestea fiind o noutate adusă de noua reglementare, și anume: 1) cerințe subiective (adică bunul livrat respectă descrierea, tipul, cantitatea şi calitatea şi deţine funcţionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea şi alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare/ în oferta vânzătorului, dar și corespunde scopului special pentru care consumatorul le solicit, etc.) și 2) cerințe obiective (adică bunul corespunde scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de acelaşi tip, posedă calitatea şi corespunde descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziţia consumatorului înainte de încheierea contractului, etc.).

Astfel, dacă bunul livrat este sau nu conform se va stabili prin raportare atât la percepția subiectivă a consumatorului prejudiciat, cât și prin raportare la elemente obiective, ținându-se cont de mesajele publicitare și oferta vânzătorului, modalitatea de prezentare a bunului sau contractul de vânzare, etc.

Termenul de activare a garanției legale de conformitate

Vânzătorul răspunde faţă de consumator pentru orice neconformitate care (i) există în momentul livrării bunurilor şi (ii) care este constatată în termen de 2 ani de la data respectivă. Cu titlu de excepție, după expirarea termenului de 2 ani, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare a produsului.

Măsurile corective la care are acces consumatorul

Măsurile corective la care are acces consumatorul în cazul neconformității produsului sunt similare cu cele din vechea reglementare, ceea ce diferă fiind modul în care pot fi solicitate de consumator, respectiv refuzate de vânzător.

Astfel, dacă bunul livrat nu este conform, consumatorul are acces la repararea sau înlocuirea produsului, consumatorul având un drept de opțiune între cele două, spre deosebire de vecherea reglementare care prevedea reparația ca prim pas. Totuși, consumatorul nu poate opta dacă măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; gravitatea neconformităţii; sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează fără costuri, într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate. OUG 140/2021 prevede că acest termen de reparație trebuie stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii. Mai mult, reparațiile sau înlocuirile trebuie efectuate fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ţinând seama de natura bunurilor şi de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

În plus, consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului, fie să obţină încetarea contractului de vânzare, în oricare dintre următoarele cazuri:

  1. vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau a refuzat să aducă în conformitate bunurile (în termenul rezonabil asumat, care nu poate depăși 15 zile);
  2. se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;
  3. neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
  4. vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

Cu titlu de excepție, dacă neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice, atunci consumatorul poate opta pentru oricare dintre măsurile corective (inclusiv reducerea prețului sau încetarea contractului de vânzare, fără a fi necesare alte criterii).

O nouă obligație de garanție legală aplicabilă bunurilor cu elemente digitale

Cu titlu de noutate, sunt prevăzute noi reguli aplicabile în cazul bunurilor cu elemente digitale, acestea fiind definite ca bunurile care încorporează un conţinut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absenţa respectivului conţinut digital sau serviciu digital, bunul nu şi-ar putea îndeplini funcţiile (de ex., un ceas inteligent care conține o aplicație presintalată/ un telefon inteligent cu o aplicație preinstalată standardizată, furnizată în temeiul contractului de vânzare).

În cazul bunurilor cu elemente digitale, vânzătorul (NU producătorul) se asigură că consumatorul este informat cu privire la actualizări şi că îi sunt furnizate actualizări, inclusiv actualizări de securitate, care sunt necesare pentru a menţine conformitatea acelor bunuri.

Totodată, în cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conţinut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată în termen 2 ani de la momentul livrării bunurilor cu elemente digitale pentru produse cu durată medie de utilizare de până la 5 ani, respectiv în termen de 5 ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste 5 ani.

Pentru claritate, separat de obligațiile de garanție aferente bunurilor, OUG 141/2021 pe care o vom aborda într-o discuție separată, reglementează obligații specifice de garanție care însoțesc furnizarea de conținut sau servicii digitale (de ex., ce garanții trebuie să ofere furnizorii de aplicații, servicii de streaming, orice alt conținut sau serviciu digital consumatorilor).

Garanția comercială (noi obligații privind conținutul certificatului de garanție)

După cum am precizat, în plus față de obligația legală de conformitate, producătorul/ vânzătorul poate oferi condiții suplimentare de garanție, printr-o garanție comercială atașată produsului. Cu titlu de exemplu, se poate oferi un termen mai mare pentru apariția neconformității, se pot oferi măsuri corective indiferent de momentul la care apare neconformitate (i.e., nu numai pentru neconformități existene la livrare) sau se poate oferi posibilitatea consumatorului de a avea acces la oricare dintre măsurile corective, fără alte criterii suplimentare.

Este important de menționat că noua reglementare prevede și ea anumite aspecte obligatorii care trebuie prevăzute în certificatul de garanție comercială care însoțește produsul, respectiv: o declaraţie clară prin care se indică faptul că consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor şi că măsurile corective respective nu sunt afectate de garanţia comercială; numele şi adresa garantului; procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a obţine aducerea în aplicare a garanţiei comerciale; indicarea bunurilor cărora li se aplică garanţia comercială și condiţiile garanţiei comerciale.

No Comments

Post a Comment