GNP Guia Naghi & Partners The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms
23513
post-template-default,single,single-post,postid-23513,single-format-standard,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Bianca Cernitoiu – Regulamentul privind siguranța produselor: Un nou instrument pentru protejarea consumatorilor în era digitală

Regulamentul 2023/988 privind siguranța generală a produselor (în continuare „Regulamentul”) adoptat în luna mai a acestui an, reprezintă un pas important în protejarea consumatorilor într-o lume tot mai digitalizată, care are ca scop alinierea normelor existente privind siguranța generală a produselor la evoluțiile tehnologice. Vechile directive, precum Directiva 2001/95 privind siguranța generală a produselor și Directiva 87/357 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la produsele periculoase, vor fi înlocuite de noul Regulament, începând cu data de 13 decembrie 2024.

Regulamentul se aplică produselor introduse sau puse la dispoziție pe piața unică europeană, în absența unor dispoziții specifice în dreptul Uniunii care să reglementeze siguranța produselor respective. Cu toate acestea, în cazul în care produsele sunt deja supuse unor cerințe specifice de siguranță impuse de legislația Uniunii Europene, Regulamentul se aplică doar aspectelor sau riscurilor care nu sunt acoperite de aceste cerințe. Sunt și anumite produse care sunt exceptate de Regulament, cum ar fi medicamentele uz uman sau veterinar ori alimentele.

Cerințe de siguranță

Regulamentul introduce noi factori și criterii relevante pentru evaluarea riscului unui produs înainte de a fi introdus pe piața UE. Lista de factori nu este exhaustivă, urmărindu-se adaptarea continuă la evoluțiile tehnologice și la apariția unor riscuri noi. Printre aceștia se numără modalitatea de prezentare a produsului, caracteristicile produsului, inclusiv instrucțiunile de asamblare, instalare, utilizare, ori categoriile de consumatori care utilizează produsul, evaluându-se în special riscul pentru consumatorii vulnerabili cum ar fi copiii sau personale în vârstă.

Într-o lume tot mai digitalizată, Regulamentul admite faptul că evaluarea riscurilor unui produs ar trebui să țină cont inclusiv de riscul pentru sănătate prezentat de produsele conectate digital, în special în ceea ce privește sănătatea mintală, cu atenție deosebită pentru consumatorii vulnerabili, precum copiii.

Obligațiile operatorilor economici

Regulamentul clarifică obligațiile tuturor operatorilor economici pe lanțul de comercializare a produselor, de la producători, la importatori și comercianți.

Cu titlu de noutate, un produs supus Regulamentului trebuie să fie introdus pe piața UE doar dacă există un operator economic stabilit în UE care să fie responsabil de acel produs. Operatorul economic în cauză are atribuții specifice, cum ar fi verificarea întocmirii declarației de conformitate sau a documentației tehnice; menținerea declarației de conformitate sau declarației de performanță la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței; furnizarea de informații și documente autorităților pentru a demonstra conformitatea produsului ori informarea autorităților de supraveghere a pieței în cazul în care produsul prezintă un risc.

Cât privește piețele online, Regulamentul introduce cerința desemnării unui punct unic de contact pentru consumatori și autorități, pentru a facilita comunicarea directă privind problemele de siguranță a produselor. De asemenea, sunt stabilite dispoziții specifice privind informațiile care trebuie incluse în ofertele de produse pe piețele online, precum detalii referitoare la siguranța produselor. În plus, la ordinul autorităților competente, platformele online vor avea obligația de a elimina conținutul specific referitor la o ofertă de produs periculos de pe interfața lor online.

Soluții în caz de retragere a produselor pentru siguranță

În cazul în care se va impune retragerea de la comercializare a unui produs pe considerente de siguranță, operatorii economici trebuie să ofere consumatorilor posibilitatea de a alege între cel puțin două soluții: reparare, înlocuire sau rambursare adecvată. Doar cu titlu excepțional,  în situații în care alte soluții ar fi imposibile sau ar impune costuri disproporționate, operatorul poate oferi o singură soluție reparatoare.

De la RAPEX la Safety Gate

Regulamentul tratează și necesitatea modernizării sistemului de alertă la nivel european privind siguranța produselor. Astfel, se prevede necesitatea modernizării sistemului actual de alertă RAPEX (sistemul de schimb rapid de informații privind produsele periculoase între Comisia Europeană și Statele Membre ale Uniunii) pentru a permite luarea de măsuri corective mai eficiente în întreaga Uniune în privința produselor care prezintă un risc ce depășește teritoriul unui singur stat membru. Pentru o mai mare claritate și o mai bună informare a consumatorilor, s-a decis și modificarea denumirii de RAPEX în Safety Gate.

RAPEX/Safety Gate cuprinde trei componente esențiale, și anume: un sistem de alertă rapidă pentru produsele nealimentare periculoase, prin intermediul căruia autoritățile naționale și Comisia pot schimba informații cu privire la aceste produse; un portal online destinat informării publicului și facilitării depunerii reclamațiilor și un portal online care asistă întreprinderile în îndeplinirea obligației de a informa autoritățile și consumatorii cu privire la produsele periculoase și incidentele asociate. Datorită acestui sistem, fluxul informațional este rapid, asigurând publicarea promptă a măsurilor luate pentru a preveni sau restricționa comercializarea sau utilizarea produselor sau dispozitivelor nealimentare, nefarmaceutice sau nemedicale care prezintă un risc pentru consumatori sau utilizatori profesioniști.

No Comments

Post a Comment