GNP Guia Naghi & Partners The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms
23734
post-template-default,single,single-post,postid-23734,single-format-standard,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Victor Ștefan – EGALIM 3 – MODEL, ANTIEXEMPLU SAU STATUS QUO?

La finalul lunii martie 2023, în Franța a fost adoptată legea n° 2023-221, denumită și „EGAlim 3”, sau legea „Descrozaille”, cu scopul de a echilibra și mai mult puterea de negociere si balanța de putere în relațiile dintre furnizori, distribuitori și retaileri. La data de 1 martie 2024, Legea EGAlim 3 a intrat în vigoare. În prezentul articol vom analiza principalele prevederi ale EGAlim 3 și măsura în care acestea sunt deja parte din legislația locală din România.

I.          Context cu privire la contractele de vânzare a produselor alimentare și produselor destinate hranei animalelor de companie

În Franța, pentru produsele alimentare și produsele destinatei hranei pentru animale de companie, trebuie încheiat un acord scris pentru a menționa drepturile și obligațiile reciproce ale părților, așa cum reies ele din negocierea contractuală. Acordul menționează fiecare dintre obligațiile reciproce la care părțile s-au angajat, precum și prețul unitar al acestora.

 • Forma contractului – Contractul poate fi într-un singur document, fie într-un pachet format dintr-un contract-cadru și contracte subsecvente.

 • Revizuirea prețurilor – Contractul include o clauză de revizuire automată a prețului contractului în funcție de variația, în sus sau în jos, a costului materiilor prime agricole utilizate în compoziția produsului alimentar sau a produsului destinat hranei pentru animale de companie. În funcție de durata ciclului de producție, părțile sunt libere să stabilească formula de revizuire și indicatorii utilizați. Modificările de preț care rezultă din clauza de revizuire automată a prețurilor sunt puse în aplicare în termen de cel mult o lună de la declanșarea clauzei.

 • Durata contractului – Acest contract poate fi încheiat pentru o perioadă de un an, de doi ani sau de trei ani. Primul-Ministru al Franței a exprimat deja disponibilitatea ca, printr-un pachet legislativ viitor (un „EGAlim 4”) să relaxeze aceste restricții, asigurând furnizorilor și cumpărătorilor o libertate contractuală mai mare.

 • Termen limită de încheiere – Contractul trebuie încheiat cel târziu la data de 01 martie, furnizorul având obligația de a comunica cumpărătorului condițiile sale generale de vânzare cel târziu la data de 01 decembrie a anului trecut (ca atare, perioada de negociere trebuie să dureze cel puțin 3 luni).

II.         Principalele prevederi ale EGAlim 3

 • Aplicabilitatea legii franceze și competența exclusivă a instanțelor franceze 

EGAlim 3 prevede că dispozițiile și limitările incluse în Capitolele I, II și III din Titlul 4 („Transparență, Practici concurențiale restrictive și alte practici interzise”) al Cărții 5 („Libertatea de stabilire a prețurilor și concurența”) a Codului Comerțului din  Franța sunt de ordine publică. Ca atare, orice acord pentru produse sau servicii comercializate în Franța este supus legii franceze, iar instanțele franceze au competență exclusivă cu privire la aplicarea acestora, sub rezerva respectării dreptului Uniunii Europene și a tratatelor internaționale ratificate sau aprobate de Franța și fără a aduce atingere recursului la arbitraj.

În mod evident, o astfel de prevedere are ca scop evitarea eludării limitărilor legale prin alegerea unei alte legi care să guverneze contractul, în cazul în care în relația contractuală era prezent un element de extraneitate. La nivelul României, Legea 81/2022 privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, care se aplică inclusiv vânzărilor realizate în afara teritoriului țării, atunci când produc efecte pe teritoriul României.

 • Buna credință în negocieri

EGAlim 3 prevede obligația de a negocia cu bună credință (noțiunea de bună credință fiind cea inclusă deja în Codul Civil francez). Cu toate acestea, EGAlim 3 include o nouă practică interzisă  – Lipsa de bună credință în negocieri având ca efect neîncheierea contractului în termenul prevăzut de lege (1 martie).

În mod similar, la nivelul României, Legea 81/2022 interzice reprezentanților părților să aibă un comportament care se abate de la buna-credință în procesul de negociere contractuală între părți. Cu toate acestea, Legea 81/2022 (ori Regulamentul/ Instrucțiunile subsecvente) nu oferă o definiție a noțiunii de bună-credință ori o serie de practici care, fără a fi per se ilegale, ar fi considerate (sau considerabile) de rea-credință.

 • Sancțiuni în cazul în care contractul nu s-a încheiat până la 01 martie

Cu titlu experimental, pentru o perioadă de 3 ani, EGAlim prevede că, în cazul în care nu a fost încheiat un contract cel târziu la data de 01 martie sau în termen de două luni de la începutul perioadei de comercializare a produselor sau serviciilor furnizorul are dreptul de a:

(i)   înceta orice relație comercială, fără ca această încetare din urmă să poată invoca încetarea bruscă[1] a relației comerciale; sau

(ii)  solicita aplicarea unui termen de preaviz; sau

(iii) sesiza, cu acordul cumpărătorului, un mediator pentru a ajunge la un acord, sub egida mediatorului și înainte de 1 aprilie. În cazul în care părțile ajung la un acord cu privire la termenii perioadei de preaviz, prețul convenit se va aplica retroactiv la comenzile plasate începând cu 1 martie.

Suplimentar, în cazul în care contractul nu a fost încheiat până la data de 01 martie, penalitățile au fost prevăzute de legislația franceză au fost majorate de la 350.000 EUR la 1.000.000 EUR.

 • Limitarea promoțiilor

Limitarea impune:

(i)   în relația dintre profesioniști și consumatori: reduceri acordate de cel mult 34% din prețul de vânzare sau din cantitate (e.g. două produse la preț de unul nu ar fi permis, trei produse la preț de două ar fi permis), respectiv

(ii)  în relația dintre furnizori și cumpărători: reducerile nu pot depăși pe parcursul unui an 25% din cifra de afaceri anuală.

Această măsură era deja în vigoare (fiind introdusă prin Ordonanța n° 2018-1128). EGAlim 3 prelungește perioada de aplicare a acestei măsuri până la data de 15 aprilie 2026 și extinde sfera de aplicare de la exclusiv produse alimentare la toate produsele de consum general.

Conform informațiilor din presă[2], o asociație a actorilor din piața de retail a depus deja o plângere oficială la Comisia Europeană cu privire la această măsură, considerând că aceasta încalcă normele Uniunii Europene privind libera circulație a bunurilor.

Măsuri similare au fost adoptate și în România prin Legea 81/2022.

 • Limitarea adaosului comercial minim

Această măsură era deja în vigoare, fiind introdusă prin aceeași Ordonanță  n° 2018-1128 menționată mai sus. Pe scurt, măsura impune un preț de revânzare de cel puțin 110% din prețul de achiziție.  EGAlim 3 prelungește aplicabilitatea acestei măsuri până la data de 15 aprilie 2026.

La nivelul României, Ordonanța de Urgență 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare conține prevederi diametral opuse, impunând, între altele, un adaos comercial maximal.

 • Criterii pentru analiza încetării bruscă

EGAlim 3 introduce un nou criteriu pentru a determina caracterul brusc al unei încetări: condițiile economice ale pieței pe care operează părțile.

 • Control mai strict al penalităților logistice:

EGAlim 3 limitează valoarea penalităților logistice impuse între furnizori și cumpărători la 2% din valoarea produselor comandate. Suplimentar, EGAlim 3 impune încheierea unor contracte cu privire la serviciile logistice separate de acordul cadru și un termen de prescripție de 1 an pentru impunerea de penalități pentru nerespectarea angajamentelor contractuale. Totodată, legea impune cumpărătorilor să notifice autoritățile cu privire la valoarea penalităților logistice impuse furnizorilor lor și sumele efectiv încasate.

EGAlim 3 prevede în mod expres posibilitatea Guvernului de a suspenda aplicarea penalităților logistice pentru o perioadă maximă de șase luni, reînnoibilă, în cazul unei situații excepționale care afectează grav lanțurile de aprovizionare din unul sau mai multe sectoare.

 • Sancțiuni

Pe lângă încetarea practicilor, repararea prejudiciului suferit, anularea clauzelor sau a contractelor ilegale și recuperarea avantajelor necuvenite, legislația franceză permite ministrului economiei să ceară instanței să aplice o amendă civilă autorului unei practici restrictive de concurență, până la cea mai mare dintre următoarele trei sume: 5 milioane de euro, de trei ori valoarea avantajelor primite sau obținute în mod necuvenit sau 5 % din vânzările (fără taxe) realizate în Franța de autorul practicilor în ultimul exercițiu financiar încheiat de la exercițiul financiar anterior celui în care au fost puse în aplicare practicile.

III.        Concluzii

Având în vedere intenția exprimată deja public[3] de a adopta legislație protecționistă și la nivelul României de către Guvern, rămâne de văzut dacă legiuitorul (fie el primar sau delegat) va fi un artist în sensul vizat de Picasso, adoptând la nivel local măsuri protecționiste deja în vigoare în alte state, se va rezuma la a prelua și adapta minimal, pentru produse românești, textul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2023 (sau pe cel al Legii 81/2022), ori va trece printr-un veritabil proces de creație. Având în vedere confuziile generate de OUG 67/2023 și de Legea 81/2022, nu este exclus ca răspunsul optim să fie, totuși, „none of the above”.


[1] Încetarea bruscă („rupture brutale”) reprezintă încetarea unei relații comerciale stabilite fără a oferi o perioadă anterioară de preaviz determinat prin raportare la durata relației contractuale și fără o notificare scrisă. Această practică este interzisă, indiferent de prevederile contractuale și poate fi sancționată inclusiv prin amendă civilă (suplimentar față de acoperirea prejudiciilor suferite de partea lezată).

[2] https://www.reuters.com/business/retail-consumer/retailer-group-files-official-complaint-eu-about-french-pricing-law-2023-12-14/

[3] https://economedia.ro/ministrul-agriculturii-florin-barbu-lucrez-la-o-lege-privind-plafonarea-adaosului-la-toate-produsele-agroalimentare-romanesti-produsele-romanesti-au-un-adaos-foarte-mare-iar-produsele-care-vin-din.html

No Comments

Post a Comment